Nasz sklep korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Więcej informacji w  Polityce Prywatności

close

REGULAMIN SKLEPU
INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Sklep internetowy www.sklep.isabelspa.pl prowadzony jest przez Isabel Medical Day Spa 40-857Katowice, ul.Klimczoka 6
1.2. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu z wyraźnym oznaczeniem dokonywanych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 
1.3. Wysyłki realizowane są na terenie Polski. Do każdego zamówienia sklep wystawia fakturę VAT (faktury wystawiane są tylko na polski adres klienta) lub paragon.
1.4 .Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

OFERTA PRODUKTOWA
2.1. Ceny produktów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 
2.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 
2.3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. 
2.4. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom. 

 

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
3.1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę www.sklep.isabelspa.pl
3.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia"znajdującego się na stronie sklepu oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu. 
3.3. Minimalna kwota zamówienia wynosi 20zł. 
3.4. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia. 
3.5. Po złożeniu zamówienia, każdy użytkownik otrzyma automatyczną informację zwrotną ze sklep.isabelspa.pl, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji. 
3.6. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. 
3.7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. 
3.8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep Internetowy wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. 
3.9. Sklep sklep.isabelspa.pl uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy paczka jest jeszcze w sklepie. Po przejęciu paczki przez Kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy. 

 

FORMY PŁATNOŚCI
4.1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić kartą płatniczą, przelewem elektronicznym na konto sklep.isabelspa.pl lub za pobraniem przy odbiorze towaru. Bieżące formy płatności określone są na stronie Dostawa i koszty przesyłki.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA
5.1 Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się (w dni robocze), odpowiednio ze względu na formę płatności: 
a) płatne przy odbiorze - w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia (Tylko na terenie Polski)

b) przelewem elektronicznym - po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,
c) płatne kartą płatniczą - w chwili autoryzacji transakcji
5. 2 Etapy realizacji swojego zamówienia Klient może na bieżąco śledzić po zalogowaniu się do sklepu w zakładce "Status zamówienia"


WYSYŁKA TOWARU
6.1.Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni robocze. Należy także doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską .
6.2.Sklep.isabelspa.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.
6.3.Sklep.isabelspa.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie Dostawa i koszty przesyłki.

 

REKLAMACJE I ZWROTY
7.1 Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.). 
7.2 W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklep.isabelspa.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej. W mailu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji. Formularz należy dołączyć do maila i wysłać go na adres Sklepu. 
7.3 Na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.), wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego towaru. 
7.4 Zastrzegamy sobie, iż bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, w przypadku Zwrotów i Reklamacji, Isabel Medical Day Spa zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego nr konta lub przekazem pocztowym. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową. 


POZOSTAŁE
8.1 Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego sklep.kosmetykiaa.pl: oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ 
8.2 Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Serwis w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Serwisu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr43, poz. 296 z późn. zm.). 
8.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 
8.4 Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"/Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z poźn. zm./ Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwroty prosimy kierować na adres mailowy z tematem ZWROTY. Sklep dokona zwrotu ceny produktu, zaś koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie w oryginalnie zapakowanym, nienaruszonym opakowaniu. Zwrotowi podlega cała przesyłka, a nie pojedyncze produkty. Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Producenci

eBiuletyn-Newsletter